Vanaf 27 maart 2020 is de aanvraagprocedure voor tegemoetkoming schade Covid-19 opengesteld. 

De tegemoetkoming is voor aangewezen branches en is gebaseerd op de SBI code van de hoofdactiviteit, zoals vermeld in de uittreksel KVK op datum 15 maart 2020.

Voor de aanvraag heeft u of DigiD of EHerkenning1 nodig. De aanvraag kunt u ook laten doen door een intermediair. Daarvoor moet u de intermediair wel machtigen. 

Onze bestaande relaties hebben wij vandaag op de hoogte gebracht van de procedure en ook nadere toelichting gegeven. Als u geen bestaande relatie bent dan kunnen wij ook voor u de tegemoetkoming aanvragen. Neem hiervoor contact met ons.

 
Onder de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is elke werkgever verplicht om aan zijn werknemers minimaal het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon uit te…

Lees meer...

Na de persconferentie van 17 maart zijn de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen bekend. Deze zijn te vinden op deze pagina van de overheid. 

Samenvattend is de…

Lees meer...

Vanaf 2016 zijn bonussen tot € 2.400 zonder aanvullende voorwaarden mogelijk binnen de werkkostenregeling (WKR). De wetgever heeft voor deze grens gekozen om eenvoud te houden voor…

Lees meer...

Door de uitbraak van COVID19 virus (corona-virus) is de werktijdverkorting weer volledig in beeld gekomen. 

De werktijdverkorting is een regeling waarbij de werkgever een…

Lees meer...

 Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in voorgaand kalenderjaar hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen. Er kunnen echter afspraken…

Lees meer...

Praktijkleren en subsidie

Heeft u als werkgever leerplaatsen? Let dan op dat u voor bepaalde leerplaatsen subsidie kunt krijgen tot maximaal 2.500 euro per leerplaats.

Subsidieregeling…

Lees meer...