Op 1 juli vervallen de wettelijke vakantiedagen die werknemers in voorgaand kalenderjaar hebben opgebouwd, maar nog niet hebben opgenomen. Er kunnen echter afspraken zijn die deze geldigheidsduur verlengen.

 Sinds de komst van de nieuwe vakantiewetgeving in 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het jaar van opbouw benutten. Doen ze dat niet, dan komt het restant keihard te vervallen. Voorwaarde is wel dat de werknemer redelijkerwijs in staat is geweest om vakantie op te nemen. Als een werknemers kan aantonen dat dit niet het geval is, blijven zijn wettelijke vakantiedagen - net als de bovenwettelijke vakantiedagen - vijf jaar geldig.

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen pas na vijf jaar aan de werkgever. Op basis van schriftelijke afspraken mag hier ten gunste van de werknemer worden afgeweken. Maar let als werkgever wel op dat u geen willekeur toepast. Want dan kan het u duur komen te staan dat andere werknemers ook het zelfde recht willen halen en ook toegekend gaan krijgen.