Vanaf 2016 zijn bonussen tot € 2.400 zonder aanvullende voorwaarden mogelijk binnen de werkkostenregeling (WKR). De wetgever heeft voor deze grens gekozen om eenvoud te houden voor lage bonussen en pas voor hogere bonussen aanvullende eisen te stellen. De aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium is bedoeld om te voorkomen dat er toch werkgevers zijn die de belasting omzeilen door grote bonussen in de vrije ruimte te brengen.
 
Los van het voordeel in de manier waarop op bonussen belasting wordt geheven blijft van belang dat u als werkgever in eerste instantie een waardering geeft aan de werknemer voor inzet en prestaties. Laat u daarbij niet in eerste instantie leiden door de fiscale behandeling van een beloningselementen. Kijk eerst of u de waardering in geld wilt overbrengen en voor welke bedragen en ga dan kijken hoe dit op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier gaat voor u als werkgever en ook voor uw werknemer. 
 
Als u meer wilt weten neem dan contact met ons op.