Na de persconferentie van 17 maart zijn de hoofdlijnen van de nieuwe maatregelen bekend. Deze zijn te vinden op deze pagina van de overheid. 

Samenvattend is de regeling als volgt:

  1. er komt een voorschotregel van 80% van de mogelijke toekenning
  2. er wordt gerekend vanuit volgende formule: bij 100% omzetverlies is de tegemoetkoming 90%.
  3. achteraf wordt de toekenning getoetst en definitief vast gesteld. Waarbij na werkelijk omzetdaling wordt gekeken en eventueel ook daling in de loonsom.
  4. periode 3 maanden met mogelijke verlenging van 3 maanden
  5. zowel vast als ook flexpersoneel!
  6. u mag geen aanvraag indienen voor ontslag op bedrijfseconomische gronden!
  7. van nog nader te bepalen omvang is er een verplichte accountantsverklaring nodig voor bepaling van de dalingen.

Wij kunnen net als in de oude regeling u ondersteunen in de aanvraag en via samenwerking met Aurora Accountants ook de mogelijke benodigde verklaring gaan realiseren.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.